Θέση εργασίας | ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ | Υποβολή μέχρι 03/03/2023 | Αθήνα

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού προκηρύσσει θέση ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ώστε να αναλάβει εργασίες καθαρισμού στους 4 χώρους λειτουργίας του Δικτύου στο κέντρο της Αθήνας. Η εργασία είναι πρωινή, 5ημερη συμπεριλαμβανομένου Σαββάτου, μερικής απασχόλησης (30 ώρες τη βδομάδα). Αναμένεται να λειτουργεί σύμφωνα με τον Κώδικα Συμπεριφοράς της οργάνωσης.

Τόπος εργασίας: Αθήνα

Κύριες αρμοδιότητες/Καθήκοντα:

 • Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων
 • Καθαρισμός γραφείων
 • Ξεσκόνισμα ελεύθερων επιφανειών
 • Άδειασμα στα καλαθάκια
 • Καθαρισμός κουζίνας
 • Πλύσιμο και απολύμανση με βακτηριοκτόνο απορρυπαντικό των λεκανών, των ντουζ, των νιπτήρων και των πλακιδίων γύρω από τους νιπτήρες, σκούπισμα-σφουγγάρισμα δαπέδου, άδειασμα των σκουπιδιών και τοποθέτηση σακούλας στα καλάθια των αχρήστων, καθαρισμός καθρεπτών
 • Μία φορά τον μήνα Καθαρισμός υαλοπινάκων

Προσόντα:

 • Προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου
 • Προσοχή στην λεπτομέρεια
 • Φιλικός-η,

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους καθώς και ένα εισαγωγικό σημείωμα (ως 500 λέξεις) στο οποίο να εξηγούν συνοπτικά το πώς ανταποκρίνονται στην προσφερόμενη θέση και τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να εργαστούν στο Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τα παραπάνω ως τις 03/03/2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@ddp.gr με θέμα: ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ

* Θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις μπορεί να πραγματοποιηθούν πριν τη λήξη της προθεσμίας όπως και η κάλυψη της θέσης. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι διαθέσιμοι να εργαστούν άμεσα.

Παρακαλούμε πριν την υποβολή της αίτησή σας, διαβάστε το πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων.