Θέση εργασίας | Κοινωνικός Λειτουργός-Παραστάτης| Υποβολή μέχρι 01/04/2024

Περιγραφή θέσης εργασίας:

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού προκηρύσσει θέση Κοινωνικού Λειτουργού-Παραστάτη πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, που αφορά την υλοποίηση προγράμματος υποστήριξης ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων (ασυνόδευτων, αστέγων, σε επισφαλείς συνθήκες) στην Αττική. Το πρόγραμμα θα λειτουργεί σε συνεργασία με τον Εθνικό Μηχανισμό Επείγουσας Ανταπόκρισης για Ασυνόδευτους Ανήλικους σε Επισφαλείς Συνθήκες Διαβίωσης («Εθνικός Μηχανισμός»). Ο στόχος είναι να συνδράμει τους ασυνόδευτους ανήλικους και να τους βοηθήσει να εγκαταλείψουν επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης και να συμπεριληφθούν σε διαμερίσματα και εγκαταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Ο Κοινωνικός Λειτουργός-Παραστάτης θα αποτελεί πρόσωπο αναφοράς για τους ανήλικους και θα παρέχει υπηρεσίες τόσο στα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου όσο και στον Urban Safe Space του Δικτύου. Θα παρέχει υπηρεσίες ενημέρωσης για τον Εθνικό Μηχανισμό, ψυχοκοινωνική υποστήριξη και συνοδεία σε εξωτερικές δράσεις.

Τόπος εργασίας:Αθήνα

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Ο/η Κοινωνικός Λειτουργός-Παραστάτης έχει ευθύνη να προβαίνει στις κάτωθι ενέργειες:
  • Επικοινωνία και συνεργασία με τον Εθνικό Μηχανισμό
  • Ενημέρωση των ασυνόδευτων παιδιών, πρώτη εκτίμηση αναγκών στα Περιφερειακά Κέντρα Ασύλου Αττικής και ενημέρωση του Εθνικού Μηχανισμού
  • Συμπλήρωση της φόρμας BIA & του αιτήματος στέγασης
  • Ατομικές συνεδρίες με σκοπό την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ανηλίκων
  • Τηλεφωνικές επικοινωνίες με ασυνόδευτους ανηλίκους που παραμένουν εκτός στεγαστικού πλαισίου, με σκοπό το follow up των υποθέσεων τους
  • Υποβολή αιτημάτων στην Εισαγγελία Ανηλίκων
  • Παροχή φαγητού/σνακ στα παιδιά
  • Οργάνωση ομάδων υποστήριξης ανάλογα με τις ανάγκες των ανηλίκων
  • Οργάνωση και συνοδεία σε εξωτερικές δράσεις ενδυνάμωσης και κοινωνικοποίησης
  • Συνεργασία με άλλους φορείς

Απαραίτητα Προσόντα και Εμπειρία:

 • Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας
 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
 • Εμπειρία 2 ετών σε σχετική θέση εξυπηρέτησης ασυνόδευτων ανηλίκων.
 • Εξοικείωση με θέματα προσφύγων και μετανάστευσης (διαδικασίες ασύλου, μετεγκατάστασης).
 • Άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών σε γραπτό και προφορικό λόγο.
 • Άριστη γνώση MS Office programs (Excel, Word, PowerPoint).
 • Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία με το υπόλοιπο επιστημονικό προσωπικό.

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Γνώση του χώρου των ΜΚΟ
 • Συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους καθώς και ένα εισαγωγικό σημείωμα (ως 500 λέξεις) στο οποίο να εξηγούν συνοπτικά το πώς ανταποκρίνονται στην προσφερόμενη θέση και τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να εργαστούν στο Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τα παραπάνω ως τις 01/04/2024 στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@ddp.gr με θέμα:  Κοινωνικός Λειτουργός-Παραστάτης

Θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη. Λόγω άμεσης ανάγκης κάλυψης της θέσης οι συνεντεύξεις μπορεί να πραγματοποιηθούν πριν τη λήξη της προθεσμίας καθώς επίσης και η θέση είναι πιθανό καλυφθεί πριν τη λήξη της προθεσμία υποβολής των βιογραφικών. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι διαθέσιμοι να εργαστούν άμεσα.

Ενθαρρύνουμε αιτούντες άσυλο και αναγνωρισμένους πρόσφυγες που πληρούν τα ανωτέρω προσόντα να αποστείλουν το Βιογραφικό τους.

Παρακαλούμε πριν την υποβολή της αίτησή σας, διαβάστε το πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων