Θέση Εργασίας | Κοινωνικός Λειτουργός | Υποβολή μέχρι: 07/01/2020 | Αθήνα

Περιγραφή θέσης εργασίας: Στο πλαίσιο του προγράμματος παροχής ψυχοκοινωνικής και νομικής υποστήριξης στην ευρύτερη περιοχή του αστικού κέντρου της Αθήνας που υλοποιείται από το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του παιδιού («Δίκτυο») προκηρύσσεται θέση Κοινωνικού Λειτουργού πλήρους απασχόλησης, που θα παρέχει ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες και συμβουλευτική υποστηρίζοντας παιδιά (ασυνόδευτα και χωριζόμενα από την οικογένειά τους), καθώς και οικογένειες με παιδιά σε ρίσκο.

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Η λήψη του κοινωνικού ιστορικού συμπεριλαμβανόμενου ενός σύντομου ιατρικού ιστορικού και η λήψη του αναπτυξιακού ιστορικού σε περιπτώσεις ανηλίκων.
 • Η πραγματοποίηση παραπομπής σύμφωνα με το αίτημα αλλά και τις αναφερόμενες και πραγματικές ανάγκες του ατόμου είτε σε άλλον ειδικό επαγγελματία είτε σε άλλη Υπηρεσία / Δομή.
 • Η παροχή υποστήριξης σε ζητήματα ασύλου [υποστήριξη σε συνεντεύξεις και αιτήματα οικογενειακής επανένωσης (σύνταξη συγκεκριμένης αναφοράς με σκοπό την ολοκλήρωση του αιτήματος οικογενειακής επανένωσης)] και στέγασης, καθώς και υποστήριξη σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως ενδοοικογενειακή βία και περιπτώσεις κακοποίηση κάθε είδους.
 • Η διαμεσολάβηση και υποστήριξη σε ιατρικά θέματα που αντιμετωπίζουν οι εξυπηρετούμενοι [ραντεβού σε Δημόσια Νοσοκομεία (εξωτερικά ιατρεία), οδοντίατρος, παιδίατρος, δερματολόγος, ορθοπεδικός, γυναικολόγος (εξετάσεις, διακοπή κύησης, κ.α)].
 • Η διαμεσολάβηση και υποστήριξη επωφελούμενων σε υπηρεσιακά θέματα (π.χ. εγγραφή σε Σχολική Μονάδα, έκδοση ΑΜΚΑ, κ.ά.).
 • Η ευθύνη για υποστήριξη και διαχείριση ψυχοκοινωνικών ζητημάτων (παραμέληση / κακοποίηση, αναπτυξιακά/νοητικά σύνδρομα, ζητήματα συμπεριφοράς, αγχώδεις εκδηλώσεις, ψυχιατρικά, αυτοκτονικοί ιδεασμοί, καταθλιπτικές και καταθλιπτικόμορφες συμπεριφορές).
 • Η μεσολάβηση με άλλους Οργανισμούς και υπηρεσίες (κουπόνια/κάρτες χρημάτων).
 • Η διατήρηση ηλεκτρονικού και έντυπου αρχείου.
 • Η διασύνδεση με Δίκτυα Επιτροπείας για τη διερεύνηση επιτροπείας-Συνεργασία με Εισαγγελέα Ανηλίκων (σε περιπτώσεις Ασυνόδευτων Ανήλικων).

Απαραίτητα Προσόντα και Εμπειρία:

 • Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας ή άλλων συναφών κοινωνικών επιστημών & τουλάχιστον 2ετής σχετική επαγγελματική εμπειρία με παιδιά.
 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος.
 • Άριστη γνώση Αγγλικών και Ελληνικών σε γραπτό και προφορικό λόγο.
 • Άριστη γνώση MS Office programs (Excel, Word, Power Point).

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Εργασιακή και/ή εθελοντική εργασία προς όφελος του κοινωνικού συνόλου καθώς και γνώση του χώρου των ΜΚΟ θα εκτιμηθεί ως πρόσθετο προσόν.
 • Συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα εκτιμηθεί ως πρόσθετο προσόν.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους καθώς και εισαγωγικό σημείωμα (ως 500 λέξεις) στο οποίο να εξηγούν συνοπτικά το πώς ανταποκρίνονται στην προσφερόμενη θέση και τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να εργαστούν στο Δίκτυο.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τα παραπάνω ως τις 07/01/2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση a.karapatsia@ddp.gr με θέμα: θέση Κοινωνικός Λειτουργός.

*Θα ειδοποιηθούν για συνέντευξη μόνο όσοι πληρούν τις απαιτήσεις της θέσης.