Θέση εργασίας | Μεταφραστής/ Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής Urdu | Υποβολή μέχρι 24/08/2022 | Αθήνα

Στο πλαίσιο του προγράμματος U-Report, της παγκόσμιας πλατφόρμας της Unicef, που υλοποιείται από το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού προκηρύσσεται θέση μεταφραστή/πολιτισμικού διαμεσολαβητή Urdu, μερικής απασχόλησης. O/η υποψήφιος/α θα είναι μέλος της ομάδας του Δικτύου που υλοποιεί το πρόγραμμα και θα μεταφράζει τις ερωτήσεις των δημοσκοπήσεων όπως και άλλα κείμενα που θα χρειαστεί όπως άρθρα, ανακοινώσεις. Επιπλέον θα συμμετέχει στα εργαστήρια με νέους πρόσφυγες/μετανάστες που θα διοργανωθούν εντός και εκτός Αττικής. Ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να ταξιδεύει. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι έως 31/12/2022

Τόπος εργασίας: Αθήνα

Κύριες Αρμοδιότητες:

  • Παροχή υπηρεσιών μετάφρασης κειμένων στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος
  • Συμμετοχή και διερμηνεία στα εργαστήρια που διεξάγονται ανάμεσα στο προσωπικό του προγράμματος και στους ανήλικους και νέους χωρίς καμία παρέμβαση στο περιεχόμενο αυτών
  • Μετακίνηση σε περιοχές εντός και εκτός Αττικής για την οργάνωση των εργαστηρίων
  • Συνεργασία με την ομάδα του Δικτύου και της Unicef

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Άριστη γνώση στη γλώσσα Urdu
  • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας ή/και Αγγλικής Γλώσσας
  • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 1 έτους σε συναφές αντικείμενο

Επιθυμητά Προσόντα:

  • Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό / προσφυγικό και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες καθώς και γνώση του χώρου των ΜΚΟ θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν
  • Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία με το υπόλοιπο επιστημονικό προσωπικό

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους καθώς και ένα εισαγωγικό σημείωμα (ως 500 λέξεις) στο οποίο να εξηγούν συνοπτικά το πώς ανταποκρίνονται στην προσφερόμενη θέση και τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να εργαστούν στο Δίκτυο.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τα παραπάνω ως τις 24/08/2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@ddp.gr με θέμα: Διερμηνέας/Πολιτισμικός διαμεσολαβητής Urdu-U-Report.

* Θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη. Λόγω του επείγοντος της πρόσληψης, οι συνεντεύξεις μπορεί να πραγματοποιηθούν πριν τη λήξη της προθεσμίας όπως και η κάλυψη της θέσης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι να εργαστούν άμεσα.

Ενθαρρύνουμε αιτούντες άσυλο και αναγνωρισμένους πρόσφυγες που πληρούν τα ανωτέρω προσόντα να αποστείλουν το Βιογραφικό τους

Παρακαλούμε πριν την υποβολή της αίτησή σας, διαβάστε το πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων.