Θέση εργασίας | Ψυχολόγος| Υποβολή μέχρι 14/04/2024 | Αθήνα

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού προκηρύσσει θέση Ψυχολόγου-Παραστάτη πλήρους απασχόλησης με σύμβαση ορισμένου χρόνου που αφορά την υλοποίηση προγράμματος υποστήριξης ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων (ασυνόδευτων, αστέγων, σε επισφαλείς συνθήκες) στην Αττική. Το πρόγραμμα θα λειτουργεί σε συνεργασία με τον Εθνικό Μηχανισμό Επείγουσας Ανταπόκρισης για Ασυνόδευτους Ανήλικους σε Επισφαλείς Συνθήκες Διαβίωσης («Εθνικός Μηχανισμός»). Ο στόχος είναι να συνδράμει τους ασυνόδευτους ανήλικους και να τους βοηθήσει να εγκαταλείψουν επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης και να συμπεριληφθούν σε διαμερίσματα και εγκαταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Ο Ψυχολόγος-Παραστάτης θα αποτελεί πρόσωπο αναφοράς για τους ανήλικους και θα παρέχει υπηρεσίες τόσο στα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου όσο και στον Urban Safe Space του Δικτύου. Θα παρέχει υπηρεσίες ενημέρωσης για τον Εθνικό Μηχανισμό, ψυχοκοινωνική υποστήριξη και συνοδεία σε εξωτερικές δράσεις.

 Το ωράριο λειτουργίας είναι με βάρδιες 9:00-17:00 & 11:00-19:00

Τόπος εργασίας: Αθήνα

Κύριες Αρμοδιότητες:

Ο/η Ψυχολόγος-Παραστάτης έχει ευθύνη να προβαίνει στις κάτωθι ενέργειες:

 • Επικοινωνία και συνεργασία με τον Εθνικό Μηχανισμό
 • Ενημέρωση των ασυνόδευτων παιδιών και πρώτη εκτίμηση αναγκών στα Περιφερειακά Κέντρα Ασύλου Αττικής και ενημέρωση του ΕΜΕΑ
 • Συμπλήρωση της φόρμας BIA (αξιολόγηση βέλτιστου συμφέροντος) & του αιτήματος στέγασης
 • Ατομικές συνεδρίες με τα ανήλικα παιδιά
 • Οργάνωση ομάδων υποστήριξης ανάλογα με τις ανάγκες των ανηλίκων
 • Τηλεφωνικές επικοινωνίες με ασυνόδευτους ανηλίκους που παραμένουν εκτός στεγαστικού πλαισίου, με σκοπό το follow up των υποθέσεων τους
 • Οργάνωση και συνοδεία σε εξωτερικές δράσεις ενδυνάμωσης και κοινωνικοποίησης
 • Συνεργασία με άλλους φορείς

Απαραίτητα Προσόντα και Εμπειρία:

 • Πτυχίο Ψυχολογίας
 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
 • Εμπειρία 2 ετών σε σχετική θέση εξυπηρέτησης προσφύγων παιδιών.
 • Εξοικείωση με θέματα προσφύγων και μετανάστευσης.
 • Άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών σε γραπτό και προφορικό λόγο.
 • Άριστη γνώση MS Office programs (Excel, Word, PowerPoint).
 • Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία με το υπόλοιπο επιστημονικό προσωπικό.

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Γνώση του χώρου των ΜΚΟ
 • Συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους καθώς και ένα εισαγωγικό σημείωμα (ως 500 λέξεις) στο οποίο να εξηγούν συνοπτικά το πώς ανταποκρίνονται στην προσφερόμενη θέση και τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να εργαστούν στο Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τα παραπάνω ως τις 14/04/2024 στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@ddp.gr με θέμα:  Ψυχολόγος-Παραστάτης

* Θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις και η κάλυψη της θέσης μπορεί να πραγματοποιηθούν πριν τη λήξη της προθεσμίας. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι διαθέσιμοι να εργαστούν άμεσα.

Ενθαρρύνουμε αιτούντες άσυλο και αναγνωρισμένους πρόσφυγες που πληρούν τα ανωτέρω προσόντα να αποστείλουν το Βιογραφικό τους.

Παρακαλούμε πριν την υποβολή της αίτησής σας, διαβάστε το πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων .