Θέση εργασίας | Συνεργάτης Case Worker Mobile Unit (πλήρους απασχόλησης) | Υποβολή μέχρι 30/12/2021

Περιγραφή θέσης εργασίας:

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού προκηρύσσει θέση  Υπεύθυνου Διαχείρισης Υποθέσεων της Κινητής Μονάδας πλήρους απασχόλησης στο πρόγραμμα «Child Protection case management for refugee children including Unaccompanied Children in Attica” του Εθνικού Μηχανισμού Επείγουσας Ανταπόκρισης για Ασυνόδευτους Ανήλικους σε Επισφαλείς Συνθήκες Διαβίωσης («Εθνικός Μηχανισμός»).

Η θέση εργασίας αφορά τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08.00 με 23.00 με κυλιόμενο ωράριο.

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Η Κινητή Μονάδα έχει ευθύνη να προβαίνει στις κάτωθι ενέργειες:
  • Επικοινωνία και συνεργασία με τον Εθνικό Μηχανισμό για την πραγματοποίηση των συνοδειών και μεταφορών
  • Μεταφορά και συνοδεία ασυνόδευτων παιδιών με όχημα του Δικτύου και οδηγό με σκοπό τη πραγματοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών. Συγκεκριμένα, θα συνοδεύει στη διενέργεια ταυτοποίησης των ασυνόδευτων παιδιών στα Αστυνομικά Τμήματα αναφοράς, στη διενέργεια rapid test και λοιπών ιατρικών εξετάσεων, εφόσον αυτό ζητηθεί από τον Εθνικό Μηχανισμό
  • Μεταφορά και συνοδεία ασυνόδευτων παιδιών και επαγγελματιών στις επείγουσες δομές φιλοξενίας
  • Εντοπισμός ασυνόδευτων παιδιών και πρώτη εκτίμηση της ευαλωτότητας και των συγκεκριμένων αναγκών του κάθε ανηλίκου και ενημέρωση της 24ωρης γραμμής εντοπισμού του Εθνικού Μηχανισμού, με στόχο την από κοινού διαχείριση της υπόθεσης
  • Εφόσον κρίνεται απαραίτητο θα είναι υπεύθυνος/υπεύθυνη να δώσει φαγητό/σνακ στα παιδιά  και να παρέχει ψυχολογικές πρώτες βοήθειες
  • Συμπλήρωση της φόρμας παραπομπής & του αιτήματος στέγασης και αποστολή στην Ειδική Γραμματεία

Απαραίτητα Προσόντα και Εμπειρία:

 • Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας, Ψυχολογίας, Κοινωνικών Επιστημών, Κοινωνιολογίας, Ανθρωπολογίας και συναφών ανθρωπιστικών σπουδών
 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
 • Εμπειρία 1 έτους σε σχετική θέση εξυπηρέτησης προσφύγων παιδιών
 • Εξοικείωση με θέματα προσφύγων και μετανάστευσης (διαδικασίες ασύλου, μετεγκατάστασης)
 • Άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών σε γραπτό και προφορικό λόγο
 • Άριστη γνώση MS Office programs (Excel, Word, PowerPoint)
 • Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία με το υπόλοιπο επιστημονικό προσωπικό

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Γνώση του χώρου των ΜΚΟ
 • Συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Δίπλωμα οδήγησης

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους καθώς και ένα εισαγωγικό σημείωμα (ως 500 λέξεις) στο οποίο να εξηγούν συνοπτικά το πώς ανταποκρίνονται στην προσφερόμενη θέση και τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να εργαστούν στο Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τα παραπάνω ως τις 30/12/2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@ddp.gr με θέμα:  Υπεύθυνος διαχείρισης υποθέσεων της κινητής Μονάδας (πλήρους απασχόλησης).

*Θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις μπορεί να πραγματοποιηθούν πριν τη λήξη της προθεσμίας. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι διαθέσιμοι να εργαστούν άμεσα.

Ενθαρρύνουμε αιτούντες άσυλο και αναγνωρισμένους πρόσφυγες που πληρούν τα ανωτέρω προσόντα να αποστείλουν το Βιογραφικό τους, καθώς θα εκτιμηθεί ως πρόσθετο προσόν και εμπειρία εξαιτίας του αντικειμένου και της ομάδας στόχου του ανωτέρου προγράμματος.

Παρακαλούμε πριν την υποβολή της αίτησή σας, διαβάστε το πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων.