Θέση εργασίας | Υπεύθυνος Διαχείρισης Ιστοσελίδας και Επικοινωνίας | Υποβολή μέχρι: 23/02/2020 | Αθήνα

Περιγραφή θέσης εργασίας: Στο πλαίσιο της δράσης της εφημερίδας ‘Αποδημητικά Πουλιά’, πρόγραμμα που υλοποιεί το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, προκηρύσσεται θέση υπεύθυνου επικοινωνίας, διαχείρισης και συντονισμού της ιστοσελίδας της εφημερίδας.

Τόπος εργασίας: Αθήνα

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Ψηφιακή μετατροπή υλικού
 • Διαχείριση της ιστοσελίδας
 • Διαχείριση social media
 • Δημιουργία και ενημέρωση περιεχομένου ιστοσελίδας (φωτογραφίες, κείμενα, video)
 • Επικοινωνιακή υποστήριξη
 • Δημοσιογραφική υποστήριξη
 • Σύνταξη, όποτε αυτό απαιτείται, κειμένων και εκθέσεων σχετικά με το αντικείμενο της εργασίας
 • Τήρηση των απαραίτητων διαδικασιών και στατιστικών στοιχείων

Απαραίτητα Προσόντα και Εμπειρία:

 • Αναγνωρισμένο πτυχίο Δημοσιογραφίας ή Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ή Πληροφορικής ή παρεμφερούς γνωστικού αντικειμένου
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Άριστη γνώση Η/Υ και διαχείρισης ιστοσελίδων – CMS, χρήσης MS Office και Social Μedia
 • Προϋπηρεσία σε οργάνωση/φορέα της κοινωνίας των πολιτών θα συνεκτιμηθεί
 • Εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα θα συνεκτιμηθεί

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν στα ελληνικά το βιογραφικό τους καθώς και εισαγωγικό σημείωμα (ως 500 λέξεις) στο οποίο να εξηγούν συνοπτικά το πώς ανταποκρίνονται στην προσφερόμενη θέση και τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να εργαστούν στο Δίκτυο.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τα παραπάνω ως τις 23/02/2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση a.karapatsia@ddp.gr με θέμα: Υπεύθυνος επικοινωνίας και διαχείρισης ιστοσελίδας.

*Θα ειδοποιηθούν για συνέντευξη μόνο όσοι πληρούν τις απαιτήσεις της θέσης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι να εργαστούν άμεσα.