Το Δίκτυο στο Συνέδριο για την Κοινωνική Ένταξη των Προσφύγων στην Ελλάδα

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου, συμμετείχε στο Συνέδριο για την Κοινωνική Ένταξη των Προσφύγων στην Ελλάδα που διοργανώθηκε από την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, σε Ειδική Συνεδρία για τα ασυνόδευτα παιδιά με θέμα εισήγησης: “Μετά το άσυλο τί; Προστασία Ασυνόδευτων Παιδιών”.

Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν οι προκλήσεις, οι δυσκολίες και τα ελλείμματα που εντοπίζονται από την δράση του Δικτύου στο πεδίο της παιδικής προστασίας, ενώ παράλληλα δόθηκε η ευκαιρία να παρουσιαστούν προτάσεις, νέες ιδέες και καλές πρακτικές για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του συνεδρίου εδώ.