Το Δίκτυο συνεισφέρει στην έκθεση του Eurochild για τα παιδιά σε ανάγκη το 2023

Μαζί με το Χαμόγελο του Παιδιού και την οργάνωση ΑΛΜΑ ΑΜΕΑ, το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού συνεισέφερε στην έκθεση του Eurochild 2023 για τα παιδιά σε ανάγκη στην Ευρώπη.

Για να συντάξουν την έκθεση, οι τρεις οργανισμοί αξιοποίησαν την τεχνογνωσία τους σε διάφορα θέματα που αφορούν τα παιδιά στην Ελλάδα, όπως η παιδική φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός, οι διακρίσεις, η υγεία, η διαδικτυακή ασφάλεια και οι υπηρεσίες προσχολικής ηλικίας.

Ήταν χαρά μας να συνεργαστούμε με τους συναδέλφους από το Χαμόγελο του Παιδιού και το ALMA ΑΜΕΑ και ευχόμαστε σε μελλοντικές συνεργασίες για την υπεράσπιση του συμφέροντος των παιδιών στην Ελλάδα.

Μπορείτε να βρείτε την πλήρη έκθεση του Eurochild εδώ (για την Ελλάδα δείτε στην σελίδα 64).