Τοποθέτηση Δικτύου στο σχέδιο νόμου “Εθνική Στρατηγική για την Προστασία των Ασυνόδευτων Ανηλίκων”

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού τοποθετήθηκε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση του Νομοσχεδίου με τίτλο: “Εθνική Στρατηγική για την Προστασία Ασυνόδευτων Ανηλίκων”, η οποία ολοκληρώθηκε την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022.
Δείτε εδώ τα σχόλια του Δικτύου όπως αναρτήθηκαν στη δημόσια διαβούλευση.