Εργαστήρια με θέμα τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του EFIVOS II

Οργανώθηκαν εργαστήρια σε 7 χώρες από τους 7 εταίρους. Συμμετείχαν συνολικά 176 νέοι (97 κορίτσια και 79 αγόρια). Οι συμμετέχοντες ήταν από διαφορετικά κοινωνικά υπόβαθρα, κάποιοι ήταν φοιτητές πανεπιστημίου, άλλοι πρόσφυγες, μέλη της κοινότητας των Ρομά και νέοι. Μερικοί από αυτούς είχαν συμμετάσχει σε έργα της ΕΕ όπως το Erasmus και το Solidarity Corps (περιορισμένη γνώση άλλων έργων και ΕΕ), αλλά στην πλειονότητα, οι συμμετέχοντες δεν ήταν εξοικειωμένοι με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στον ρόλο των θεσμών και στον τρόπο συνεργασίας μεταξύ τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και τις νομοθετικές διαδικασίες. Τα εργαστήρια επικεντρώθηκαν στην ανάπτυξη σχεδίων δράσης και νέων ιδεών που θα μπορούσαν ενδεχομένως να αυξήσουν τη συμμετοχή των νέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι περισσότεροι από αυτούς βρίσκουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το δεύτερο μέρος του εργαστηρίου καθώς ήταν πιο διαδραστικό και όχι ενημερωτικό. Επίσης, συζητήθηκε η ατζέντα για τη νεολαία.

Οι συμμετέχοντες εργάστηκαν σε ομάδες απαντώντας σε ομάδες σε 3 ερωτήσεις (Ποια είναι η Ατζέντα 2030 για βιώσιμη ανάπτυξη; Τι θα μπορούσε να αυξήσει το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή σε τοπικές πρωτοβουλίες; Ποιες μεταρρυθμίσεις θα προτείνατε στην πόλη σας;). Οι συμμετέχοντες συνολικά ενδιαφέρθηκαν για θέματα εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής του φύλου και των προσφύγων) και των υποδομών (συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών), της εργασίας, της ισότητας, της ψυχικής υγείας και του περιβάλλοντος.

Οι συμμετέχοντες είχαν θετικά σχόλια για τα εργαστήρια και θα ήθελαν να μάθουν/να ενθαρρύνουν/να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων.

Διαβάστε τα αποτελέσματα εδώ.