Υπεύθυνος – υπεύθυνη διαχείρισης Υποθέσεων Κινητής Μονάδας της Μονάδας Παιδικής Προστασίας/ Υποβολή μέχρι 28.9.23

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού προκηρύσσει θέση  Υπευθύνου/ης διαχείρισης υποθέσεων (case worker) της Κινητής μονάδας (mobile unit) που αφορά την υλοποίηση προγράμματος υποστήριξης ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων (ασυνόδευτων, αστέγων, σε επισφαλείς συνθήκες) στην Αττική. Η Μονάδα Παιδικής Προστασίας λειτουργεί με στόχο την προστασία και υποστήριξη ασυνόδευτων ανήλικων, καθώς και των δικαιωμάτων τους. Από τον Απρίλιο του 2021 λειτουργεί στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού Επείγουσας Ανταπόκρισης για ασυνόδευτους ανήλικους σε επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης που υπάγεται στην Γενική Γραμματεία Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας. Το πρόγραμμα λειτουργεί σε συνεργασία με τον Εθνικό Μηχανισμό Επείγουσας Ανταπόκρισης για Ασυνόδευτους Ανήλικους σε Επισφαλείς Συνθήκες Διαβίωσης («Εθνικός Μηχανισμός»).

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης με σύμβαση ορισμένου χρόνου

Τόπος εργασίας: Αθήνα

 Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Η επικοινωνία και συνεργασία με τον Εθνικό Μηχανισμό Επείγουσας Ανταπόκρισης για Ασυνόδευτους Ανήλικους σε επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης («Εθνικός Μηχανισμός») για την πραγματοποίηση των συνοδειών και μεταφορών ασυνόδευτων παιδιών στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού
 • Η μεταφορά και συνοδεία με όχημα του Δικτύου και οδηγό με σκοπό τη πραγματοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού
 • Η συμπλήρωση της φόρμας Προσδιορισμού Βέλτιστου Συμφέροντος(BIA)
 • Ο εντοπισμός ασυνόδευτων ανήλικων
 • Η εκτίμηση της ευαλωτότητας του ανηλίκου, καθώς και των αναγκών του
 • Η τήρηση ηλεκτρονικού και έντυπου αρχείου καταγραφής υποθέσεων
 • Η συνεργασία με άλλους φορείς και οργανώσεις
 • Η επικοινωνία με τον συντονιστή της Κινητής Μονάδας και υποχρέωση αναφοράς σε αυτόν

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Εργασίας με άδεια άσκησης επαγγέλματος ή ψυχολογίας με άδεια άσκησης επαγγέλματος.
 • Άριστη Γνώση της Ελληνικής Γλώσσας
 • Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία δύο (2) ετών σε συναφή θέση
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία στο προσφυγικό
 • Προηγούμενη εμπειρία σε ΜΚΟ
 • Άριστη Γνώση Η/Υ (Microsoft Office)

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό
 • Οργανωτικές δεξιότητες
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε συνάφεια με τη θέση ( π.χ ανθρώπινα δικαιώματα)
 • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας
 • Εξαιρετική ικανότητα επίλυσης προβλημάτων

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους καθώς και ένα εισαγωγικό σημείωμα (ως 500 λέξεις) στο οποίο να εξηγούν συνοπτικά το πώς ανταποκρίνονται στην προσφερόμενη θέση και τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να εργαστούν στο Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τα παραπάνω ως τις 28/09/2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@ddp.gr με θέμα: Υπεύθυνος/Υπεύθυνη διαχείρισης περιπτώσεων (case worker)

* Θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη.

Παρακαλούμε πριν την υποβολή της αίτησή σας, διαβάστε το πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων.