Αθήνα 9.84: 20 Νοεμβρίου, Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού

Θέλουμε να είμαστε δυνατοί!
Γι’ αυτό μαθαίνουμε τα δικαιώματά μας!
Πολλά παιδιά αναγκάζονται να εγκαταλείψουν πρόωρα το σχολείο.
Αλλά το σχολείο είναι για τα παιδιά όπως το οξυγόνο για τη ζωή καθενός μας.
Το σχολείο και η εκπαίδευση είναι δικαίωμα των παιδιών
και κανείς δεν πρέπει να του το στερεί. Όπου υπάρχει ένα παιδί που αναγκάζεται να
εγκαταλείψει το σχολείο, πρέπει να υπάρχουν κάποιοι από μας για να το στηρίξουν να
επιστρέψει στα θρανία.

Αθήνα 9.84 Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού