« Παιδικά βιβλία.Βλέποντας τον κόσμο με διαφορετικά μάτια ».Έκθεση Βιβλίου