επίσκεψη στην διαδραστική Έκθεση «Leonardo Da Vinci: 500 years of genius» | Φεβρουάριος 2019

Την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019
Παιδιά, γονείς και εθελοντές επισκεφτήκαμε
την διαδραστική Έκθεση « Leonardo Da Vinci: 500 years of genius»,
γνωρίσαμε το έργο του μεγάλου εικαστικού,
είδαμε τις μηχανικές εφευρέσεις του,
και μάθαμε τα μυστικά της Μόνα Λίζα.