Ιθαγένεια σε παιδιά μεταναστών – Για μια κοινωνία πιο δίκαιη και δημιουργική. Κάλεσμα υπογραφών.

Σας καλούμε να υπογράψετε το παρακάτω κείμενο: https://www.PetitionOnline.com/ddpcivil/petition.html

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού χαιρετίζει το νομοσχέδιο που δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά των μεταναστών που γεννιούνται στην Ελλάδα ή φοιτούν σε ελληνικό σχολείο να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια.

Θεωρούμε ότι  η νομοθετική ρύθμιση αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα προόδου. Η πολιτική λογική που ήθελε τα παιδιά των μεταναστών, όπως και τους γονείς τους,  να ζουν σε ένα καθεστώς διακρίσεων και αβεβαιότητας χωρίς
πολιτικά δικαιώματα στη χώρα μας, ανατρέπεται. Έστω και καθυστερημένα, έστω και με πολλούς περιορισμούς, η ελληνική Πολιτεία αντιμετωπίζει το πρόβλημα στη σωστή κατεύθυνση και ελπίζουμε ότι θα υπάρξει συνέχεια, ώστε η
αναγνώριση των δικαιωμάτων και η ουσιαστική φροντίδα για όλα τα παιδιά που ζουν στη χώρα μας να γίνει πραγματικότητα.

Η ιθαγένεια στα παιδιά μεταναστών συνάδει  με το σεβασμό των όρων της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού του ΟΗΕ, την οποία η χώρα μας έχει υπογράψει από το 1992 αλλά της οποίας η εφαρμογή απέχει πολύ ακόμη από το να είναι ικανοποιητική. Ο σεβασμός στα δικαιώματα των παιδιών ανεξαρτήτως φυλής, φύλου, κοινωνικής καταγωγής, γλώσσας ή θρησκείας αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση δημοκρατικής λειτουργίας μιας κοινωνίας. Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού αφιερώνει τις δυνάμεις του στην προσπάθεια να γίνει γνωστός και σεβαστός στη χώρα μας ο Χάρτης των Δικαιωμάτων. Η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι μόνο ο σεβασμός των δικαιωμάτων  των πιο ευάλωτων ομάδων παιδιών είναι  η απόδειξη ότι αυτά δεν αποτελούν απλή ρητορική αλλά
εφαρμόζονται ουσιαστικά και συντελούν σε μια κοινωνία πιο δίκαιη και δημιουργική.

Το νομοσχέδιο προβλέπει την απόκτηση ιθαγένειας για τα παιδιά νομίμων μεταναστών που γεννιoύνται στην Ελλάδα (οι γονείς ή ένας από τους δύο πρέπει να διαμένουν στη χώρα επί πέντε έτη). Επίσης δικαίωμα έχουν και τα παιδιά αλλοδαπών που έχουν φοιτήσει στις τρεις πρώτες τάξεις του δημοτικού ή έχουν συμπληρώσει έξι χρόνια φοίτησης σε ελληνικό σχολείο. Οι μισαλλόδοξες φωνές που σπέρνουν το φόβο και την κινδυνολογία για την αλλοίωση  της εθνικής ταυτότητας στηρίζονται στην παραπληροφόρηση και τον πανικό. Αυτό που αποκρύπτουν όμως είναι ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της ΕΕ που δεν προβλέπει ειδική ρύθμιση για τους μετανάστες δεύτερης γενιάς ώστε να έχουν τη δυνατότητα να γίνουν έλληνες πολίτες.

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού προσδοκά σε ουσιαστικές βελτιώσεις του νομοσχεδίου, που θα διευκολύνουν την εφαρμογή του στην πράξη και θα τακτοποιήσουν το εύθραυστο καθεστώς χιλιάδων παιδιών που διαμένουν πολλά χρόνια στη χώρα χωρίς νομιμοποίηση ή των αιτούντων άσυλο. Καθένας μας πρέπει να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Ας διαβάσουμε τη νομοθετική πρωτοβουλία  για την «Πολιτική συμμετοχή ομογενών και αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα και μακροχρόνια στην Ελλάδα», https://www.opengov.gr/ypes/].

Ας συζητήσουμε πειστικά με όσους καλόπιστα φοβούνται. Ας οργανώσουμε μια συζήτηση με φίλους, με συναδέλφους, στα σχολεία μας, στα στέκια που συχνάζουμε. Ας διαδώσουμε αυτό το κείμενο και ας το υπογράψουμε εδώ: https://www.PetitionOnline.com/ddpcivil/petition.html

Με το δικαίωμα ιθαγένειας στα παιδιά των μεταναστών αποκτούν πιο ουσιαστικό νόημα τα πολιτικά δικαιώματα των παιδιών μας. Τα δικαιώματα οδηγούν σε ισοτιμία, διάλογο, πολιτική και κοινωνική συμμετοχή. Τα δικαιώματα οδηγούν σε μια κοινωνία πιο δίκαιη και δημιουργική.