Κυπριακή Παιδική Διαδικτυακή Πύλη για παιδιά, γονείς κι εκπαιδευτικούς κι όσους νιώθουν παιδιά- «Απρίλιος 2013 – μέρες βιβλίου»

Κυπριακή Παιδική Διαδικτυακή Πύλη για παιδιά, γονείς κι εκπαιδευτικούς κι όσους νιώθουν παιδιά- ”Απρίλιος 2013- μέρες βιβλίου”
Το μήνυμα της  καμπάνιας μας έφτασε κιόλας στη Κύπρο. Οι κύπριοι φίλοι μας  την υιοθέτησαν και παίρνουν πρωτοβουλίες για τη διάδοση του παιδικού βιβλίου.

Επισκεφθείτε την Κυπριακή Παιδική Διαδικτυακή Πύλη: https://www.kidsgo.com.cy/ , https://www.facebook.com/kidsgocomcy , info@kidsgo.com.cy

«Απρίλιος 2013 – μέρες βιβλίου»
Σε συνερασία με το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού

 

l