ΠΥΡΝΑ: «Βιβλία σε ρόδες» – «Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς»

«Βιβλία σε ρόδες»PYRNA Καθόλη τη διάρκεια της καμπάνιας, 3 θεματικοί σάκοι του προγράμματος ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ® με 25 βιβλία ο καθένας γύρω από τα Δικαιώματα και με βοηθητικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς,  θα διακινούνται σε δημοτικά σχολεία της Αθήνας.

«Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς» Κατά την ημερίδα που οργανώνει η Α΄ Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας θα γίνει σεμινάριο σε εκπαιδευτικούς με θέμα τα βιβλία του σάκου ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ και την αξιοποίησή τους,    ώστε να αποτελέσουν ερέθισμα για τα παιδιά να σκεφτούν δημιουργικά και κριτικά πάνω στα Δικαιώματα.