«Σουσάμι Άνοιξε στο Μαγικό Κόσμο της Ταμπλέτας»

«Σουσάμι Άνοιξε στο Μαγικό Κόσμο της Ταμπλέτας»

Η στήριξη της σχολικής κοινότητας, ιδιαίτερα σε περιοχές που δεν διαθέτουν πυκνές πολιτιστικές πληροφορίες και ερεθίσματα, είναι πρωταρχικής σημασίας. Γι’ αυτό και ως Δίκτυο θεωρούμε σημαντικό να φέρουμε τα παιδιά σε άμεση επαφή με εκπαιδευτικά προγράμματα αξιοποίησης τεχνολογικών εφαρμογών, που ως σήμερα αποτελούν προνόμιο μαθητών λίγων ων μόνο σχολείων. Αυτή η δυνατότητα, μέσα στο πλαίσιο των ενασχολήσεων και κλίσεών τους, σε τοπικές και υπερτοπικές δράσεις, μπορεί να τους προσφέρει αυτοπεποίθηση και την αίσθηση του ανήκειν σε μια κοινότητα με ευρεία προοπτική, ανοιχτή στη διαφορετικότητα και χωρίς γεωγραφικά ή άλλα σύνορα.

Σκοπός μας παραμένει, τα προγράμματα αυτά να μην περιορίζονται στον διδακτικό προσανατολισμό αλλά να καλλιεργούν την πρωτοβουλία και την αυτενέργεια, ώστε να αποτελούν πόλο έλξης, διαλόγου, κοινωνικοποίησης και ψυχαγωγίας. Τα παιδιά πρέπει να βρίσκουν το κατάλληλο έδαφος και την ελευθερία έκφρασης, ώστε να γίνονται δημιουργοί των ατομικών ή και συνεργατικών τους “τεχνημάτων” (artifacts), με άξονα τα ενδιαφέροντά τους, την περιέργεια, τη φιλομάθεια, την ερευνητική τους διάθεση

Με αυτό το σκεπτικό, οργανώσαμε στο «Εργαστήρι Πολιτισμού» ένα σεμινάριο σε τρία τρίωρα τον Μάιο και Ιούνιο αυτής της χρονιάς, στο οποίο συμμετείχαν δεκαπέντε μέλη και φίλοι του Δικτύου, εκπαιδευτικοί, καλλιτέχνες, κλπ. Το σεμινάριο βασίστηκε σε μια αρχική ιδέα που προέκυψε από τις συζητήσεις μας με τον πολύτιμο φίλο Γιάννη Κωτσάνη, και στη συμβολή του έμπειρου Βασίλη Οικονόμου, τη συνεργασία της ευαίσθητης εκπαιδευτικού Ειρήνης Σπυράτου και των νεαρών  συνεργατών τους, Δημήτρη Λούκου και  Γιώργου Πατρώνα. Όλοι μαζί ήταν μια υποδειγματική ομάδα, που μας ενημέρωσε, μας διαπαιδαγώγησε, μας δίδαξε και, πάνω απ’ όλα, μας ενθάρρυνε να συμμετέχουμε στη χρήση των ταμπλετών για εκπαιδευτικούς στόχους.

Οι στόχοι του Σεμιναρίου ήταν:

  1. Να οργανωθεί ένα συμπαγές, εύχρηστο και εύκολα “μεταφέρσιμο” υπολογιστικό περιβάλλον, βασισμένο στον διαθέσιμο εξοπλισμό μας, με ολιγάριθμα – βασικά εργαλεία επεξεργασίας υλικού και με εφαρμογές δημιουργικής έκφρασης, οπτικοποίησης, διερεύνησης και πειραματισμού.
  2. Να προδιαγραφούν «καλές πρακτικές» με θεματικά προγράμματα ή εργαστήρια, μικρής ή μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας, με πολυθεματικό περιεχόμενο, για συμμετοχή ομάδων μαθητών, στο πλαίσιο σχολικών ή εξωσχολικών δραστηριοτήτων, αξιοποιώντας τον διαθέσιμο εξοπλισμό.

Ο πρώτος στόχος επιτεύχθηκε και ο δεύτερος μπήκε σε τροχιά που συνεχίζεται και θα ολοκληρωθεί προσεχώς.

Οι δωρεές

Από τη μεριά του Δικτύου, πρέπει στο σημείο αυτό να  υπογραμμίσουμε τη σημασία των δύο σημαντικών δωρεών, που συμπλήρωσαν τη δυνατότητα του Δικτύου σε ταμπλέτες, χωρίς τις οποίες δεν θα είχαμε τα εργαλεία να πραγματοποιήσουμε το σεμινάριο: τη δωρεά των φίλων μας Σοφίας και Ηρακλή Κουνάδη και της MLS  και του Διευθύνοντος Συμβούλου της κ. Ιωάννη Καματάκη, καθώς και τη δωρεά του Anglohellenic Hope με 15 ταμπλέτες, φορητό υπολογιστή και προτζέκτορα. Χάρη στις δωρεές τους επιτύχαμε να διαθέτουμε τώρα συνολικά 35 ταμπλέτες και είμαστε σε θέση να εφαρμόσουμε το «Σουσάμι» στη Βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου Πολιτισμού, σε Δημιουργικές Ομάδες παιδιών, καθώς και σε σεμινάρια εκπαιδευτικών, σε τάξεις των σχολείων της περιοχής μας και εκτός αυτής, σε ορισμένες Δημοτικές βιβλιοθήκες, καθώς και ως μία από τις δραστηριότητες της Πλανόδιας Βιβλιοθήκης μας.

Το Δίκτυο, όπως όλοι ξέρουμε, αποτελεί μια πολιτιστική πρωτοβουλία με επίκεντρο το παιδί και τα δικαιώματά του. Δίνουμε μεγάλη σημασία στην αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και κεφαλαιοποιούμε όλες τις εμπειρίες-δυνατότητες-πρωτοβουλίες και, πάνω απ’ όλα, τις ανθρώπινες σχέσεις που μπορούν να δώσουν συνέχεια στα προγράμματά μας, οργανώνοντας κάθε φορά τα επόμενα βήματα.

Διαθέσιμος Εξοπλισμός

Στη διάθεση των εκπαιδευτικών που θα ήθελαν να εφαρμόσουν το πρόγραμμα βρίσκεται ο παρακάτω εξοπλισμός και μπορούν να επικοινωνήσουν με την υπεύθυνη της Δανειστικής Βιβλιοθήκης του «Εργαστηρίου Πολιτισμού» για περισσότερες πληροφορίες.

Ο εξοπλισμός που διαθέτουμε για το πρόγραμμα έχει αποκτηθεί με βασικές προδιαγραφές εύκολης μεταφερσιμότητας και μικρού κόστους ανά ταμπλέτα (που να μην ξεπερνάει το συνολικό ποσό των 200 ευρώ), ώστε να μπορεί εύκολα να αποκτηθεί και να αξιοποιηθεί σε δημόσια σχολεία και άλλους φορείς.

10 MLS iQTab 7” (με 8 GBεσωτ. μνήμη, κάμερα 3 MPixel, Android 4.1)
10 ταμπλέτες TurboXHiveIV 10” (με 16 GBεσωτ. μνήμη, κάμερα 5 MPixel, Android 4.2)
15 ταμπλέτες LenovoA10 10” (με 16 GBεσωτ. μνήμη, κάμερα 0,5 MPixel, πληκτρολόγιο, Android 4.2)
2 laptopsHP και Lenovo 15” – για τον εκπαιδευτικό (με 350GB σκληρό δίσκο, Windows 7/8)
1 φορητό projector Epson EB 1776W