2ος Κύκλος Εικαστικών Εργαστηρίων Κυπρομινωικής Γραφής- Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης- Εφηβικό Δίκτυο

2ος Κύκλος Εικαστικών Εργαστηρίων Κυπρομινωικής Γραφής
IMG_20171118_150901IMG_20171118_153327
Το Εφηβικό Δίκτυο σε συνεργασία με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
οργανώνει το 2ο Κύκλο Εικαστικών Εργαστηρίων Κυπρομινωικής Γραφής.
Τα εργαστήρια αυτά σχεδιάστηκαν από τις Δάφνη Κουρή και Χριστίνα Νάκου
για την ανάδειξη και προώθηση της Κυπρομινωικής γραφής
που παρουσιάζεται και εκτίθεται στο μουσείο,
αλλά και την συνάντηση προσφύγων παιδιών με παιδιά που ζουν μόνιμα στην Ελλάδα.
Στις ομάδες των εργαστηρίων
συμμετέχουν ελληνόφωνοι/ες έφηβοι/ες και έφηβοι που μιλούν διαφορετικές γλώσσες.
Η Κυπρομινωική γραφή ουσιαστικά φέρει
και χρησιμοποιεί στοιχεία του μινωικού, του κυπριακού
αλλά και του μυκηναϊκού πολιτισμού, ενώ επιγραφές της βρίσκονται ακόμα και στην Συρία.
Η Κυπρομινωική γραφή
και συγκεκριμένα το Κυπριακό Συλλαβάριο
θα χρησιμοποιηθούν από τα παιδιά σαν ένας νέος κώδικας
με τον οποία θα προσπαθήσουν να καταγράψουν τις σκέψεις ή τις ιστορίες τους,
να επικοινωνήσουν μεταξύ τους ή να απευθύνουν μηνύματα και ερωτήματα στον κόσμο:
Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με κάποιον όταν δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα;
Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με κάποιον που έρχεται από άλλους τόπους;
Πώς μπορώ να δημιουργήσω ένα νέο κώδικα επικοινωνίας;
Πώς δημιουργείται μία νέα γλώσσα;
 
Στο τέλος του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες/ουσες θα παρουσιάσουν τα έργα τους,
τα οποία θα τοποθετηθούν σε ψηφιακή συλλογή του μουσείου.