Ημέρα: 27 Σεπτεμβρίου 2019

Συμμετοχή σε συνάντηση στρογγυλής τραπέζης του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού (Πρόγραμμα PROCHILD)

Στο πλαίσιο του προγράμματος PROCHILD αναφορικά με την προστασία των κακοποιημένων και παραμελημένων παιδιών, την 25/9/2019 διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού συνάντηση στρογγυλής τραπέζης στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από κρατικούς φορείς και αρχές, όπως οι Εισαγγελίες Πειραιώς και Κορίνθου, η Ελληνική Αστυνομία, από Δημόσια Νοσοκομεία της Αθήνας, από τον χώρο της […]