Ημέρα: 27 Φεβρουαρίου 2020

Το Δίκτυο στο συνέδριο “Εξασφαλίζοντας ευρωπαϊκούς πόρους για την Ένταξη για την προγραμματική περίοδο 2021-2027”

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού συμμετείχε στο συνέδριο «Εξασφαλίζοντας ευρωπαϊκούς πόρους για την Ένταξη για την προγραμματική περίοδο 2021-2027», το οποίο συνδιοργάνωσαν οι οργανώσεις SolidarityNow, Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity, Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων και Terre des hommes Hellas σε συνεργασία με το ECRE και το PICUM. Σκοπός του συνεδρίου ήταν η […]