Ημέρα: 8 Μαΐου 2020

Θέση εργασίας | Συνεργάτης αναζήτησης πόρων | Υποβολή μέχρι 15/05/2020 | Αθήνα

Περιγραφή θέσης εργασίας: Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού αναζητά συνεργάτη για τη παροχή υπηρεσιών αναζήτησης πόρων. Σκοπός της θέσης είναι ο σχεδιασμός, η σύνταξη και η υποβολή νέων προτάσεων/προγραμμάτων χρηματοδότησης, η εκπαίδευση του προσωπικού πάνω σε θέματα εξεύρεσης πόρων και ανάπτυξης μεθόδων και δεξιοτήτων παραγωγής εισοδήματος και οι συναντήσεις και διαβουλεύσεις με ενδεχόμενους […]