Ημέρα: 2 Σεπτεμβρίου 2020

Δελτίο Τύπου | Εκπαίδευση στα ψηφιακά μέσα στο έργο EFIVOS

Αθήνα, 02/09/2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το EFIVOS είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ που προωθεί αξίες ενσωμάτωσης χωρίς αποκλεισμούς μεταξύ των νέων ατόμων, αυξάνοντας την αντίληψή τους και ενισχύοντας τις γνωστικές τους δεξιότητες πάνω στον ψηφιακό εγγραμματισμό. Στο έργο συμμετέχουν οργανώσεις από έξι χώρες της Ε.Ε (Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία, Κύπρος, Σουηδία, Ισπανία) με επικεφαλής το Δίκτυο για […]