Δελτίο Τύπου | Εκπαίδευση στα ψηφιακά μέσα στο έργο EFIVOS

EFIVOS projectΑθήνα, 02/09/2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το EFIVOS είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ που προωθεί αξίες ενσωμάτωσης χωρίς αποκλεισμούς μεταξύ των νέων ατόμων, αυξάνοντας την αντίληψή τους και ενισχύοντας τις γνωστικές τους δεξιότητες πάνω στον ψηφιακό εγγραμματισμό. Στο έργο συμμετέχουν οργανώσεις από έξι χώρες της Ε.Ε (Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία, Κύπρος, Σουηδία, Ισπανία) με επικεφαλής το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, και έχουν ως κύριο στόχο να βοηθήσουν νέα άτομα προερχόμενα από μειονεκτούντα περιβάλλοντα, όπως ομάδες μεταναστών/τριών και εθνοτικών μειονοτήτων, να ενσωματωθούν αποτελεσματικά στην κοινωνία. Αυτό θα επιτευχθεί κυρίως με την εισαγωγή τους στις αρχές της δημοσιογραφίας και των ψηφιακών μέσων, ώστε να ενδυναμωθούν όχι μόνο στο να χρησιμοποιούν τα ψηφιακά μέσα αλλά και να τα διαχειρίζονται κριτικά και δημιουργικά με σκοπό να υψώσουν τις φωνές τους και να γίνουν ενεργοί πολίτες.

Παρά τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που προέκυψαν λόγω του κορονοϊού, το έργο EFIVOS κατάφερε να ανταπεξέλθει και να προσαρμοστεί σε αυτές, ολοκληρώνοντας με επιτυχία τη δεύτερη φάση του προγράμματος, κατά την οποία το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού κατέγραψε τη μεθοδολογία βάσει της οποίας θα πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση των νέων ατόμων πάνω στα ψηφιακά μέσα. Ο οδηγός που συντάχθηκε βασίζεται στην καλή πρακτική του προγράμματος Νέοι Δημοσιογράφοι, καθώς και στα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις ομάδες εστίασης με επαγγελματίες και νέα άτομα, που πραγματοποιήθηκαν στις διαφορετικές συμμετέχουσες χώρες. Το πρακτικό εγχειρίδιο της μεθοδολογίας περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα βήματα που χρειάζεται να ακολουθήσουν οι επαγγελματίες, προκειμένου να δημιουργήσουν ομάδες νέων δημοσιογράφων, οι οποίοι/ες θα παράγουν πρωτότυπο ψηφιακό υλικό και θα διαχειρίζονται τη δική τους ηλεκτρονική εφημερίδα. Στο πλαίσιο αυτό, το εγχειρίδιο έχει μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες των συμμετεχουσών ευρωπαϊκών οργανώσεων του προγράμματος και, σύντομα, θα είναι διαθέσιμο διαδικτυακά αλλά και έντυπα.

Τώρα, το EFIVOS μεταβαίνει στην τρίτη φάση του προγράμματος, η οποία περιλαμβάνει την εκπαίδευση των επαγγελματιών πάνω στην υπάρχουσα μεθοδολογία, προκειμένου να τους/τις παρέχει τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να ενδυναμώσουν νέα άτομα αναπτύσσοντας τις δεξιότητές τους στα μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας. Στη φάση αυτή, θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά σεμινάρια για επαγγελματίες, τα οποία θα περιλαμβάνουν διαλέξεις, διαδραστικές δραστηριότητες και πρακτικές ασκήσεις, με στόχο να εξοπλίσουν τους/τις εκπαιδευτές/τριες με τις απαραίτητες δεξιότητες, προκειμένου να μεταφέρουν τη γνώση στους/τις νέους/ες της χώρας τους, καθώς και σε όλη την Ευρώπη. Παράλληλα, θα δημιουργηθεί μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, η οποία θα φιλοξενεί όλο το εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί από τους/τις επαγγελματίες για την υλοποίηση του προγράμματος.