Ημέρα: 25 Ιανουαρίου 2021

Βιωματικό σεμινάριο: Η διαπολιτισμικότητα ως δεξιότητα ζωής στο δημοκρατικό σχολείο

H Διεύθυνση Π.Ε. Α΄ Αθήνας (δια των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων), σε συνεργασία με το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, οργανώνει βιωματικό σεμινάριο – εργαστήριο, εξ αποστάσεως, την  Τετάρτη,  27 Ιανουαρίου 2021, και ώρες 17:00-19:30, με τίτλο «Η διαπολιτισμικότητα ως δεξιότητα ζωής στο δημοκρατικό σχολείο». Εντάσσεται στον επιμορφωτικό κύκλο των τοπικών δικτύων […]