Ημέρα: 12 Σεπτεμβρίου 2021

Το πρόγραμμα EFIVOS

Το EFIVOS είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA3 που προωθεί αξίες ενσωμάτωσης χωρίς αποκλεισμούς μεταξύ των νέων ατόμων, αυξάνοντας την αντίληψή τους και ενισχύοντας τις γνωστικές τους δεξιότητες πάνω στον ψηφιακό εγγραμματισμό. Το όνομα EFIVOS (Encouraging and Fostering Inclusive Values among youth by increasing awareness and enhancing KnOwledge and Skills requirements in a digital era) […]