Ημέρα: 4 Φεβρουαρίου 2022

Παρουσίαση Προγράμματος Stop motion animation

Το πρόγραμμα «Είμαστε και εμείς εδώ!» έχει ως κύριο σκοπό την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση για τα δικαιώματα του παιδιού, όχι μόνο στα ίδια τα παιδιά αλλά και στους ενήλικες, στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς και στο ευρύτερο κοινό. Κεντρική ιδέα του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός πρωτότυπου σεναρίου από παιδιά ηλικίας 9-12 ετών που θα μετατραπεί σε […]