Παρουσίαση Προγράμματος Stop motion animation

Το πρόγραμμα «Είμαστε και εμείς εδώ!» έχει ως κύριο σκοπό την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση για τα δικαιώματα του παιδιού, όχι μόνο στα ίδια τα παιδιά αλλά και στους ενήλικες, στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς και στο ευρύτερο κοινό. Κεντρική ιδέα του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός πρωτότυπου σεναρίου από παιδιά ηλικίας 9-12 ετών που θα μετατραπεί σε Stop motion animation ταινία με την χρήση των LEGO.

Για την δημιουργία της ταινίας, τα παιδιά συμμετέχουν σε έναν κύκλο εργαστηρίων μέσα από τα οποία έρχονται σε επαφή τόσο με τις μεθόδους συγγραφής μιας ιστορίας όσο και με τεχνικές του stop motion animation. Η παιδοκεντρική προσέγγιση που ακολουθείται δημιουργεί ένα επιτρεπτικό περιβάλλον δράσης στο οποίο τα παιδιά ενθαρρύνονται να έχουν ενεργή συμμετοχή. Μέσα από αυτή την διαδικασία μαθαίνουν όχι μόνο τα παιδιά από τους συνομηλίκους τους, αλλά και ο ίδιος ο εκπαιδευτικός από εκείνα.

Μπορείτε να διαβάσετε την παρουσίαση του προγράμματος εδώ.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται από το Κοινωφελές ίδρυμα Λάτση και το Δήμο Αθηναίων, με την υποστήριξη της Lego.