Ημέρα: 11 Ιανουαρίου 2023

Συμμετοχή του Εφηβικού Δικτύου στο πρόγραμμα BOMB’ ART Ιστορίες στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Το Εφηβικό Δίκτυο συμμετείχε στο πρόγραμμα τέχνης της ομάδας Synthesis 748 DANCE CO με τίτλο BOMB’ ART Ιστορίες με Τέχνη σε συνεργασία με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Τα εργαστήρια, σε σύνολο έξι, είχαν ως σκοπό την εξοικείωση των εφήβων με με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και τη προώθηση της ενεργούς συμμετοχής τους στο περιβάλλον της τέχνης. Το θέμα αντλήθηκε από 6 εντυπωσιακά κινήματα της […]

Απολογισμός Προγράμματος U-Report 2022

Το Γραφείο της UNICEF στην Ελλάδα συνεργάζεται με το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού στην υλοποίηση του προγράμματος U-Report Greece, με στόχο να ενισχυθεί η συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική διακυβέρνηση και διαβούλευση και να τους δοθεί η δυνατότητα να μοιραστούν τις απόψεις τους για θέματα που επηρεάζουν τους ίδιους και τις κοινότητές τους. […]