Ημέρα: 7 Μαρτίου 2023

Συμμετοχή του Δικτύου στο Συνέδριο με τίτλο : “Εθνικός Μηχανισμός Επείγουσας Ανταπόκρισης (ΕΜΕΑ) για ασυνόδευτα παιδιά : από την εκτίμηση αναγκών στην ανταπόκριση”. 🗓

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού συμμετείχε στο συνέδριο που διοργάνωσαν την Τρίτη 7 Μαρτίου 2023 η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα (UNHCR) και το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, με τίτλο : “Εθνικός Μηχανισμός Επείγουσας Ανταπόκρισης (ΕΜΕΑ) για ασυνόδευτα παιδιά : από […]