Ημέρα: 21 Μαρτίου 2023

Εκδήλωση για την συμπλήρωση του πρώτου εξαμήνου υλοποίησης του “Protection for All Minors”

Την Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023, ασυνόδευτοι ανήλικοι που λαμβάνουν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και νομικής συμβουλευτικής από τους Παραστάτες του προγράμματος “Protection for All Minors, συμμετείχαν στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου υλοποίησης του προγράμματος και την κοπή της πίτας του προγράμματος στο HIGGS. Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι RED NOSES Emergency Smile, […]