Ημέρα: 29 Νοεμβρίου 2023

Σειρά εκπαιδεύσεων σε νέους με θέμα την Δημοσιογραφία και τα Μέσα Ενημέρωσης

Στο πλαίσιο του ευρωπαικού προγράμματος CERV, EFIVOS II πραγματοποιήθηκαν σειρά εκπαιδεύσεων σε νέους με θέμα την Δημοσιογραφία και τα Μέσα Ενημέρωσης. Στα εργαστήρια συμμετείχαν 247 έφηβοι και νέοι από 7 χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Βουλγαρία, Δανία, Βουλγαρία, Κύπρος, Ισπανία) ενώ συμμετείχαν νέοι μέσω προγραμμάτων ανταλλαγής από την Γερμανία, Ινδία, Αυστραλία. Οι εκπαιδεύσεις αφορούσαν τις θεματικές Principles […]

Σειρά εργαστηρίων στο πλαίσιο του προγράμματος EFIVOS II

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, στο πλαίσιο του ευρωπαικού προγράμματος CERV EFIVOS II, υλοποίησε σειρά εκπαιδεύσεων σε νέους στην Δημοσιογραφία και τα Μέσα Ενημέρωσης. Οι εκπαιδεύσεις διήρκησαν 5 μέρες  και ήταν διάρκειας 30 ωρών. Οι 26 συμμετέχοντες παρακολούθησαν τις 5 θεματικές και δημιούργησαν αντίστοιχο υλικό. Principles of Journalism and Journalistic Ethics Introduction to articles […]