Σειρά εργαστηρίων στο πλαίσιο του προγράμματος EFIVOS II

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, στο πλαίσιο του ευρωπαικού προγράμματος CERV EFIVOS II, υλοποίησε σειρά εκπαιδεύσεων σε νέους στην Δημοσιογραφία και τα Μέσα Ενημέρωσης.
Οι εκπαιδεύσεις διήρκησαν 5 μέρες  και ήταν διάρκειας 30 ωρών. Οι 26 συμμετέχοντες παρακολούθησαν τις 5 θεματικές και δημιούργησαν αντίστοιχο υλικό.
  1. Principles of Journalism and Journalistic Ethics
  2. Introduction to articles and interviews
  3. Journalism in The Age of Social Media
  4. Introduction to Podcasts
  5. Photography, Video & Journalism
Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιήθηκαν στον χώρο του Εφηβικού Δικτύου (Κωνσταντινουπόλεως 189, Αθήνα).