Ημέρα: 16 Μαΐου 2024

Highlights του προγράμματος Protection for All Minors για τον Απρίλιο του 2024

Οι Παραστάτες του προγράμματος Protection for all minors, συνεχίζουν να παρέχουν υπηρεσίες στα ασυνόδευτα παιδιά που διαβιούν σε επισφαλείς συνθήκες ή καθεστώς αστεγίας, έχοντας παρουσία στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου και στο Urban Safe Space του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Τον Απρίλιο 2024, εντοπίστηκαν 6 νέα ασυνόδευτα παιδιά στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αττικής, τα […]