Η Πλανόδια Βιβλιοθήκη του Δικτύου στις «Δράσεις Πολιτισμού 2016» – Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου- 10-1 το μεσημέρι

Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου
10-1 το μεσημέρι

pl.lib

Η Πλανόδια Βιβλιοθήκη
του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού
θα σας περιμένει
στο Πολιτιστικό Κέντρο ΜΕΛΙΝΑ του Δήμου Αθηναίων,
Ηρακλειδών 66,
με πολλάάάάά βιβλία, βιβλιοδράσεις
και το αγαπημένο μας επιδαπέδιο παιχνίδι
για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού συμμετέχει στις «Δράσεις Πολιτισμού 2016» του Δικτύου Μουσείων και Πολιτιστικών Φορέων

Δράσεις Πολιτισμού 2016 – Πρόγραμμα

Δράσεις Πολιτισμού 2016 - Πρόγραμμα - 0001

Δράσεις Πολιτισμού 2016 - Πρόγραμμα - 0002

Δράσεις Πολιτισμού 2016 - Πρόγραμμα - 0003

Δράσεις Πολιτισμού 2016 - Πρόγραμμα - 0004

Δράσεις Πολιτισμού 2016 - Πρόγραμμα - 0005

Δράσεις Πολιτισμού 2016 - Πρόγραμμα - 0006

Save

Save