Ημέρα: 12 Σεπτεμβρίου 2016

Η Πλανόδια Βιβλιοθήκη του Δικτύου στις «Δράσεις Πολιτισμού 2016» – Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου- 10-1 το μεσημέρι

Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 10-1 το μεσημέρι Η Πλανόδια Βιβλιοθήκη του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού θα σας περιμένει στο Πολιτιστικό Κέντρο ΜΕΛΙΝΑ του Δήμου Αθηναίων, Ηρακλειδών 66, με πολλάάάάά βιβλία, βιβλιοδράσεις και το αγαπημένο μας επιδαπέδιο παιχνίδι για τα Δικαιώματα του Παιδιού Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού συμμετέχει στις «Δράσεις Πολιτισμού 2016» […]