Θέση Εργασίας | Δικηγόρος | Υποβολή μέχρι: 10/01/2021 | Αθήνα

Περιγραφή θέσης εργασίας: Στο πλαίσιο του προγράμματος παροχής ψυχοκοινωνικής και νομικής υποστήριξης στην ευρύτερη περιοχή του αστικού κέντρου της Αθήνας που υλοποιείται από το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού («Δίκτυο») προκηρύσσεται θέση Δικηγόρου μερικής απασχόλησης, με στόχο την νομική συμβουλευτική σε ασυνόδευτους ανήλικους.

Τόπος εργασίας: Αθήνα

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Η αναζήτηση στη νομοθεσία θεμάτων που σχετίζονται και ενδιαφέρουν τους εξυπηρετούμενους του Δικτύου
 • Η ενημέρωση για τη διεθνή και την ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού και το άσυλο
 • Η νομική και συμβουλευτική ενημέρωση των εξυπηρετούμενων του Δικτύου για θέματα σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού, το άσυλο και τη διεθνή προστασία
 • Η ατομική συμβουλευτική και υποστήριξη ασυνόδευτων ανηλίκων σε ζητήματα ασύλου και οικογενειακής επανένωσης, καθώς και υποστήριξη σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως ενδοοικογενειακή βία και περιπτώσεις κακοποίησης κάθε είδους
 • Η επικοινωνία με άλλους οργανισμούς, αρχές και φορείς που ασχολούνται με θέματα που ασχολείται και το Δίκτυο και συνεργάζεται μαζί τους με σκοπό την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού και των ωφελούμενων του Δικτύου
 • Σειρά εργαστηρίων ενημέρωσης για θέματα που τους αφορούν

Απαραίτητα Προσόντα και Εμπειρία:

 • Πτυχίο Νομικής, επιθυμητός ο μεταπτυχιακός τίτλος σε αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Άριστη γνώση ελληνικών και αγγλικών σε γραπτό και προφορικό λόγο. Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (όπως φαρσί, αραβικά) θα συνεκτιμηθεί ως πρόσθετο προσόν.
 • Άριστη γνώση και χρήση MS Office
 • Τουλάχιστον 2ετής προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό / προσφυγικό και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες καθώς και γνώση του χώρου των ΜΚΟ θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν
 • Εξοικείωση σχετική με την προάσπιση δικαιωμάτων αιτούντων άσυλο και προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας στο πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου
 • Εμπειρία στην παροχή νομικής βοήθειας σε ζητήματα προσφυγικού δικαίου, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμάτων παιδικής προστασίας
 • Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία με το υπόλοιπο επιστημονικό προσωπικό

Ενθαρρύνουμε αιτούντες άσυλο και αναγνωρισμένους πρόσφυγες που πληρούν τα ανωτέρω προσόντα να αποστείλουν το Βιογραφικό τους, καθώς θα εκτιμηθεί ως πρόσθετο προσόν και εμπειρία εξαιτίας του αντικειμένου και της ομάδας στόχου του ανωτέρου προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους καθώς και εισαγωγικό σημείωμα (ως 500 λέξεις) στο οποίο να εξηγούν συνοπτικά το πώς ανταποκρίνονται στην προσφερόμενη θέση και τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να εργαστούν στο Δίκτυο.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τα παραπάνω ως τις 10/01/2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση a.karapatsia@ddp.gr με θέμα: Δικηγόρος.

*Οι συνεντεύξεις μπορεί να πραγματοποιηθούν πριν τη λήξη της προθεσμίας όπως και η κάλυψη της θέσης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι να εργαστούν άμεσα. Oι υποψήφιοι για συνέντευξη θα ειδοποιηθούν μέχρι τις 15/01/2020.

Θα ειδοποιηθούν για συνέντευξη μόνο όσοι πληρούν τις απαιτήσεις της θέσης.