Θέση Εργασίας | Human Resources & Project Officer | Υποβολή μέχρι: 18/10/2019 | Αθήνα

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Δίκτυο), μη κερδοσκοπικό σωματείο με σκοπό την προώθηση και προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών, αναζητεί Human Resources & Project Officer για την κάλυψη θέσης του προγράμματος με τίτλο ‘Child protection case management for refugee children including Unaccompanied Children in Attica’ χρηματοδοτούμενο από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, μερικής ή πλήρους απασχόλησης.

Τόπος Εργασίας: Αθήνα

Καθήκοντα θέσης:

 • Υπεύθυνος/η για την τήρηση και αρχειοθέτηση φακέλων των εργαζομένων του φορέα
 • Υπεύθυνος για την διαχείριση και συλλογή αρχείων που αφορούν τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του φορέα (άδειες, παρουσιολόγια, timesheets, πρόγραμμα εργασίας εργαζομένων)
 • Συμμετοχή στην διαδικασία προσλήψεων, δημοσίευσης αγγελιών, προγραμματισμός συνεντεύξεων και τελική επιλογή σε συνεργασία με τους συντονιστές των προγραμμάτων
 • Υπεύθυνος/η για την παρακολούθηση/αξιολόγηση των προγραμμάτων του φορέα και επίλυση τρεχόντων ζητημάτων
 • Υπεύθυνος/η για την συγγραφή και υποβολή αναφορών
 • Υπεύθυνος/η για την ορθή διαχείριση των οικονομικών πόρων των προγραμμάτων του φορέα
 • Υπεύθυνος/η για την Διαχείριση Προμηθειών των προγραμμάτων του φορέα
 • Συμμετοχή στον στρατηγικό σχεδιασμό και ορθή υλοποίηση όλων των σχετικών δράσεων του φορέα

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΠΕ ή ΤΕ Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Οικονομικών Επιστημών ή Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού ή άλλου τίτλου σε συναφές αντικείμενο (επιθυμητή και η ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε συναφές αντικείμενο)
 • Άριστη γνώση αγγλικών (η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν)
 • Άριστη γνώση Η/Υ και χρήση MS Office

Εμπειρία

 • Τουλάχιστον 3ετής προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση (προϋπηρεσία σε οργάνωση/φορέα της κοινωνίας των πολιτών θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν)

Δεξιότητες/Ικανότητες

 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας και ανεπτυγμένο αίσθημα ευθύνης
 • Λήψη πρωτοβουλιών, διάθεση επίλυσης προβλημάτων και υποστήριξη της ομάδας στην υλοποίηση και επίτευξη των στόχων της
 • Ικανότητα προσαρμογής, επικοινωνίας, συνεργασίας και δραστηριοποίησης σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον
 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες, ευχέρεια σε γραπτό και προφορικό λόγο και παρουσίασης/επεξήγησης των δραστηριοτήτων και των σκοπών των προγραμμάτων καθώς και της γενικότερης δράσης του Δικτύου (ελληνικά και αγγλικά).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους καθώς και εισαγωγικό σημείωμα (ως 500 λέξεις) στο οποίο να εξηγούν συνοπτικά το πώς ανταποκρίνονται στην προσφερόμενη θέση και τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να εργαστούν στο Δίκτυο. Παρακαλούμε να αποστείλετε τα παραπάνω έως την 18/10/2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση diktio@ddp.gr με θέμα ‘Θέση Εργασίας Human Resources & Project Officer.

*Θα ειδοποιηθούν για συνέντευξη μόνο όσοι πληρούν τις απαιτήσεις της θέσης.