Θέση εργασίας | Procurement Officer | Υποβολή μέχρι 27/02/2024

Περιγραφή θέσης εργασίας:

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού προκηρύσσει τη θέση Procurement Officer. Ο/Η Procurement officer έχει ως αρμοδιότητα την καθημερινή διαχείριση των προμηθειών των προγραμμάτων του Δικτύου, τη συλλογή δεδομένων για τη σύνταξη και υποβολή αναφορών, τον καθημερινό έλεγχο τήρησης του φυσικού αρχείου προμηθειών, παγίων, αποθήκης.

Θα συνεργάζεται με τους υπεύθυνους προγραμμάτων και τον οικονομικό διαχειριστή προγραμμάτων.

Η θέση αφορά εργασία πλήρους απασχόλησης (ωράριο 09:00-17:00)

Τόπος εργασίας: Αθήνα

Κύριες Αρμοδιότητες:

O Procurement officer είναι υπεύθυνος με βάση το authority matrix του οργανισμού:

 • Υποστήριξη στην διαμόρφωση των διαδικασιών προμηθειών σχετικά με την βελτίωσή τους
 • Εφαρμογή διαδικασιών προμηθειών σε όλα τα στάδια τους από την καταγραφή των αναγκών έως και στην παραλαβή τους
 • Αξιολόγηση προμηθευτών και τήρηση μητρώου προμηθευτών
 • Διαχείριση εγκαταστάσεων του Δικτύου, λογαριασμών που προκύπτουν και επίλυση ζητημάτων
 • Παρακολούθηση αποθήκης και συμμετοχή και υποστήριξη κατά την διάρκεια των ελέγχων αυτής
 • Παρακολούθηση παγίων με κύριες εργασίες
 • Αναγνώριση των παγίων με καταγραφή τους στο σχετικό αρχείο excel
 • Ανάθεση/παραλαβή στους/από εργαζόμενους με το σχετικό έντυπο και ενημέρωση του αρχείου
 • Ετήσιος έλεγχος παγίων
 • Εφαρμογή διαδικασιών δημόσιων διαγωνισμών ΚΗΜΔΗΣ

Απαραίτητα Προσόντα και Εμπειρία:

 • Πτυχίο Οικονομικών ή συναφών σπουδών
 • Εμπειρία 2 ετών σε σχετική θέση (Procurementή/και λογιστηρίου)
 • Εμπειρία με διαδικασίες ΚΗΜΔΗΣ
 • Άριστη γνώση Ελληνικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • ΆριστηχρήσηMS Office programs (Excel, Word, outlook).
 • Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία με το υπόλοιπο επιστημονικό προσωπικό.

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Γνώση του χώρου των ΜΚΟ
 • Δίπλωμα οδήγησης

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους καθώς και ένα εισαγωγικό σημείωμα (ως 500 λέξεις) στο οποίο να εξηγούν συνοπτικά το πώς ανταποκρίνονται στην προσφερόμενη θέση και τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να εργαστούν στο Δίκτυο.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τα παραπάνω ως 27/2/2024  στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@ddp.gr με θέμα: PROCUREMENT OFFICER

*Θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις μπορεί να πραγματοποιηθούν πριν τη λήξη της προθεσμίας. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι διαθέσιμοι να εργαστούν άμεσα.

Στην ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης υπάρχει η πιθανότητα επικοινωνίας με προηγούμενους εργοδότες. Το Δίκτυο ακολουθεί την πολιτική ενάντια στην σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση όπως και εφαρμόζει την πολιτική διασφάλισης της παιδικής προστασίας.

Μετά την διαδικασία της συνέντευξης θα σας ζητηθεί η συμπλήρωση ενός case study το οποίο θα πρέπει να ολοκληρώσετε εντός 24 ωρών

Ενθαρρύνουμε αιτούντες άσυλο και αναγνωρισμένους πρόσφυγες που πληρούν τα ανωτέρω προσόντα να αποστείλουν το Βιογραφικό τους.

Παρακαλούμε πριν την υποβολή της αίτησή σας, διαβάστε το πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων