Θέση Εργασίας | Ψυχολόγος – Υπεύθυνος Προγράμματος | Υποβολή μέχρι: 23/07/2020 | Αθήνα

Περιγραφή θέσης εργασίας: Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος/εργαστηρίου σύγχρονου χορού στο Εφηβικό Δίκτυο προκηρύσσει θέση Ψυχολόγου – Υπεύθυνου προγράμματος, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης και συντονισμού του προγράμματος.

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Η συμβουλευτική – ψυχολογική στήριξη στην ομάδα-στόχο του Δικτύου
 • Η εποπτεία εργαστηρίου σύγχρονου χορού σε συνεργασία με την χορογράφο και με τη κοινωνική λειτουργό του Δικτύου
 • Η σύνταξη/επιμέλεια του εγχειριδίου που θα προκύψει από το πρόγραμμα
 • Η επικοινωνία του προγράμματος

Απαραίτητα Προσόντα και Εμπειρία:

 • Πτυχίο Ψυχολογίας
 • Τουλάχιστον 2ετής επαγγελματική εμπειρία με εφήβους
 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Άριστη γνώση MS Office programs (Excel, Word, Power Point)

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Προϋπηρεσία σε οργάνωση/φορέα της κοινωνίας των πολιτών
 • Προϋπηρεσία σε θέση διαχείρισης προγραμμάτων
 • Εμπειρία σε προσφυγικό πληθυσμό
 • Εμπειρία θεωρητική ή πρακτική στο σύγχρονο χορό ή/και γενικότερα στις παραστατικές τέχνες

Απασχόληση:

 • Μερικής απασχόλησης (6ωρο)
 • Έναρξη 01/09/2020
 • Διάρκεια 5 μήνες
 • Τόπος εργασίας: Αθήνα

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους καθώς και εισαγωγικό σημείωμα (ως 500 λέξεις) στο οποίο να εξηγούν συνοπτικά το πώς ανταποκρίνονται στην προσφερόμενη θέση και τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να εργαστούν στο Δίκτυο.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τα παραπάνω ως τις 23/7/2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση a.karapatsia@ddp.gr με θέμα: Ψυχολόγος-Υπεύθυνος προγράμματος

Θα ειδοποιηθούν για συνέντευξη μόνο όσοι πληρούν τις απαιτήσεις της θέσης.