Θέση Εργασίας | Υπεύθυνος Επικοινωνίας | Υποβολή μέχρι: 21/02/2021 | Αθήνα

Περιγραφή θέσης εργασίας: Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού προκηρύσσει θέση Υπευθύνου Επικοινωνίας, μερικής απασχόλησης (6ωρη).

Τόπος εργασίας: Αθήνα

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Η συμβολή στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής επικοινωνίας και social media (Facebook, Instagram, LinkedIn)
 • Η παραγωγή περιεχομένου (content creation) για την επικοινωνία της οργάνωσης σε Ελληνικά και Αγγλικά.
 • Η δημιουργία επικοινωνιακού υλικού όπως έντυπα, δελτία τύπου, ψηφιακό υλικό, video, newsletter κτλ.
 • Η διαχείριση του περιεχομένου της ιστοσελίδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • Ο σχεδιασμός και διοργάνωση εκδηλώσεων
 • Η επικοινωνία με φορείς
 • Η επικοινωνιακή υποστήριξη προγραμμάτων που υλοποιεί το Δίκτυο

Απαραίτητα Προσόντα και Εμπειρία:

 • Πτυχίο επικοινωνίας ή δημοσιογραφίας ή οπτικοακουστικών σπουδών ή δημοσίων σχέσεων ή άλλου συναφούς αντικειμένου
 • Άριστη ικανότητα γραπτού και προφορικού λόγου στα ελληνικά και τα αγγλικά, ικανότητα συγγραφής άρθρων και ανακοινώσεων
 • Προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχα καθήκοντα, κατά προτίμηση στον χώρο των ΜΚΟ
 • Άριστη γνώση και χρήση MS Office
 • Εξοικείωση με social media, προγραμμάτων σχεδιασμού ιστοσελίδων, mailchimp, google analytics ή συναφών προγραμμάτων
 • Εμπειρία στην παραγωγή περιεχομένου για επικοινωνιακό υλικό σε έντυπα και διαδικτυακά μέσα

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Εμπειρία διοργάνωσης εκδηλώσεων/συναντήσεων για το ελληνικό και το διεθνές κοινό.
 • Εμπειρία στη χρήση προγραμμάτων επεξεργασίας εικόνας
 • Γνώση του χώρου των ΜΚΟ
 • Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους καθώς και ένα εισαγωγικό σημείωμα (ως 500 λέξεις) στο οποίο να εξηγούν συνοπτικά το πώς ανταποκρίνονται στην προσφερόμενη θέση και τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να εργαστούν στο Δίκτυο.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τα παραπάνω ως τις 21/02/2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση a.karapatsia@ddp.gr με θέμα: Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων, θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη.

Ενθαρρύνουμε αιτούντες άσυλο και αναγνωρισμένους πρόσφυγες που πληρούν τα ανωτέρω προσόντα να αποστείλουν το Βιογραφικό τους.

Πριν υποβάλλετε την αίτηση σας, διαβάστε το πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων