Το Protection for all Minors συνεχίζει και το 2024!

Το πρόγραμμα “Protection for all Minors” του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού με τη συνδρομή μιας ομάδας Παραστατών και διερμηνέων, παρέχει ψυχοκοινωνική και νομική υποστήριξη στα ασυνόδευτα παιδιά που διαβιούν σε επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης με στόχο την ενημέρωση, την υποστήριξη και την ένταξη τους στις Δομές Φιλοξενίας της Γενικής Γραμματείας Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας.

Ταυτόχρονα, οι Παραστάτες έχουν καθημερινή παρουσία στα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου Αττικής με σκοπό την άμεση ενημέρωση των ασυνόδευτων παιδιών, τα οποία αιτούνται διεθνούς προστασίας.

Το 2023 καταφέραμε:

✓τον εντοπισμό 328 ασυνόδευτων παιδιών στα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου Αττικής
✓την διαχείριση 1148 υποθέσεων ασυνόδευτων ανηλίκων
✓790 ώρες συνεδριών με κοινωνικούς λειτουργούς
✓546 ώρες συνεδριών με ψυχολόγο
✓423 ώρες συνεδριών με δικηγόρο
✓15 ώρες συνεδριών mentoring
✓75 ανήλικοι στεγάστηκαν σε Δομές Φιλοξενίας
✓5 εξωτερικές δράσεις

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον Αύγουστο 2022 σε συνεργασία με την INTERSOS Hellas και υπό την εποπτεία και τον συντονισμό του Εθνικού Μηχανισμού Επείγουσας Ανταπόκρισης της Γενικής Γραμματείας Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου.