Α΄ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ: «Τα δικαιώματα του παιδιού: από την υπεράσπιση στην πολιτειότητα»

Ημερίδα
«Τα δικαιώματα του παιδιού: από την υπεράσπιση  στην πολιτειότητα»
20-11-2013, 1ο ΠΠΣΠΑ /16:00-20:30 μ.μ.

 Α΄ Δ/νση Π.Ε. Αθήνας, γραφεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων
Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού

16:00-16:30      Προσέλευση –εγγραφές στα εργαστήρια

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
16:30-18:30 Τέσσερα παράλληλα βιωματικά εργαστήρια εμψύχωσης εκπαιδευτικών υλικών για τα δικαιώματα.

Εργαστήριο Α: Δουλεύοντας με βιβλία από τον θεματικό σάκο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ του προγράμματος Βιβλία σε Ρόδες.
Δημοπούλου Μ., Υπεύθυνη Περ/κής Εκπ/σης Α΄ Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας, Κύρδη Κ., Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Α΄ Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας

Εργαστήριο Β: Δουλεύοντας με δραστηριότητες από την Μικρή Πυξίδα (Compasito), Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα για παιδιά, του Συμβουλίου της Ευρώπης
Νομικού Μαρία, θεατρολόγος

Εργαστήριο Γ: Εξερευνώντας τη διαφορετικότητα. Εγώ και ο “άλλος”
Ελπίδα Μαρκοπούλου, ψυχολόγος – Νικολάου Βάσω, εκπαιδευτικός, 49ου Δ. Σ. Αθηνών

Εργαστήριο Δ: Εκπαιδεύοντας τα παιδιά στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους, ένα βήμα προς τον ενεργό πολίτη
Ράνια Ελ Αμπάσυ, Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Διεθνούς Αμνηστίας

18:30-19:00       Διάλειμμα

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
19:00-20:30   Εισήγηση σχετικά με την έκθεση Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝΕΛΛΑΔΑ – 2012, Unicef
Δημοσθένης Δασκαλάκης, Πρόεδρος Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, υπεύθυνος Παρατηρητηρίου Μελέτης της Παιδικής Ηλικίας Εργαστηρίου Κοινωνικών Επιστημών

Συζήτηση
Με τον κ. Δημοσθένη Δασκαλάκη συνομιλούν ο κ. Κωστής Παπαΐωάννου, Πρόεδρος της Εθνικής επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, η κα Όλγα Αυγουστάτου, εκπαιδευτικός – Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, και οι εκπαιδευτικοί.

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Εργαστήριο Α: Δουλεύοντας με βιβλία από τον θεματικό σάκο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ του προγράμματος Βιβλία σε Ρόδες.
Δημοπούλου Μ., Υπεύθυνη Περ/κής Εκπ/σης Α΄ Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας, Κύρδη Κ., Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Α΄ Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας. Μέσα από τις αναγνώσεις των βιβλίων, τις προσωπικές και οικογενειακές εμπειρίες και τις βιωματικές δραστηριότητες δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά-αναγνώστες να εμπλακούν συναισθηματικά και να εντοπίσουν τα προβλήματα, το άδικο, να νοιώσουν την ανάγκη να υπερασπιστούν το δίκαιο, να παλέψουν για την άρση των δυσκολιών, για το δικαίωμά τους στη ζωή, στην ταυτότητα, στην εκπαίδευση, στην έκφραση, στην ελευθερία – το δικό τους αλλά και των άλλων. Με ωριμότερη σκέψη, μπορούν να ορίσουν το δέον και στη συνέχεια να προχωρήσουν στη συζήτηση των απλοποιημένων νομικών κείμενων των Διεθνών Συμβάσεων για τα Δικαιώματα και να τα κατανοήσουν.

Εργαστήριο Β: Δουλεύοντας με δραστηριότητες από την Μικρή Πυξίδα (Compasito), Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα για παιδιά, του Συμβουλίου της Ευρώπης Νομικού Μαρία, θεατρολόγος.
Το εργαστήριο βασίζεται στο υλικό του  Εγχειριδίου Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα για παιδιά του Συμβουλίου της Ευρώπης Μικρή Πυξίδα (Compasito) και περιλαμβάνει μία σύντομη περιγραφή του εγχειριδίου, καθώς και 2 βιωματικές δραστηριότητες μέσα από αυτό. Η πρώτη δραστηριότητα είναι εισαγωγική πάνω στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η δεύτερη πραγματεύεται ζητήματα εκμετάλλευσης.

Εργαστήριο Γ: Εξερευνώντας τη διαφορετικότητα. Εγώ και ο “άλλος”
Ελπίδα Μαρκοπούλου, ψυχολόγος – Νικολάου Βάσω, εκπαιδευτικός, 49ου Δ. Σ. Αθηνών.
Ξετυλίγοντας το κουβάρι του εαυτού μας, μπαίνουμε στη θέση του “άλλου”, ανακαλύπτουμε μέσα από τις διαφορές μας τον εαυτό μας και τους άλλους. Τελικά μόνο τα αγόρια παίζουν ποδόσφαιρο;
Η σημασία της διαφορετικότητας στην εξέλιξη του ατόμου διαφαίνεται από το ότι λειτουργεί ως ερέθισμα για τη δημιουργία και τον εμπλουτισμό της προσωπικής ταυτότητας, δηλ. της μοναδικότητας του καθενός. Ταυτόχρονα η αποδοχή του “άλλου” ως διαφορετικού προάγει την κοινωνικοποίηση, τη δημιουργικότητα και τον πολιτισμό.

Εργαστήριο Δ: Εκπαιδεύοντας τα παιδιά στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους, ένα βήμα προς τον ενεργό πολίτη
Ράνια Ελ Αμπάσυ, Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Διεθνούς Αμνηστίας.
Το σεμινάριο αποσκοπεί σε μια πρώτη γνωριμία των συμμετεχόντων με τη Διεθνή Αμνηστία και το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα. Θα γίνει μία ανασκόπηση στα βήματα που μπορεί να ακολουθήσει ένας εκπαιδευτικός για να εισαγάγει ένα πρόγραμμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην τάξη του, από τη μέτρηση της «θερμοκρασίας» των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο δεδομένο περιβάλλον, έως την σταδιακή δραστηριοποίηση των μαθητών στο ρόλο ενεργών πολιτών. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να μπουν στο ρόλο των μαθητών και να συμμετάσχουν σε βιωματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τα δικαιώματα του παιδιού: η πρώτη κάνοντας συνειρμό στις κοινωνικές ανισότητες ανάμεσα στον ‘ανεπτυγμένο’ και τον ‘αναπτυσσόμενο’ κόσμο και τα εφόδια ζωής που παίρνει το κάθε παιδί, ανάλογα με τον τόπο στον οποίο έτυχε να γεννηθεί. Η δεύτερη, αφορά στη λεκτική βία, της οποίας θύτες αλλά και θύματα είναι τα παιδιά, και αποπειράται να αναδείξει τα στερεότυπα και τις διακρίσεις στις οποίες συχνά όλοι εγκλωβιζόμαστε.