Ημέρα: 22 Νοεμβρίου 2019

Θέση Εργασίας | Fundraiser | Υποβολή μέχρι: 30/11/2019 | Αθήνα

Περιγραφή θέσης εργασίας: Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού προκηρύσσει θέση εργασίας Fundraiser. Σκοπός της θέσης είναι ο σχεδιασμός προγραμμάτων επιχορήγησης από την αίτηση μέχρι την έγκριση της πρότασης, η υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών καθώς και η υλοποίηση του πλάνου εξεύρεσης πόρων. Κύριες Αρμοδιότητες: Η σύνταξη νέων προτάσεων Ο εντοπισμός νέων πηγών για την […]

Θέση Εργασίας | Υπεύθυνος Προγράμματος | Υποβολή μέχρι: 30/11/2019 | Αθήνα

Περιγραφή θέσης εργασίας: Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Πρόσβαση» επιχορήγησης EAA Grants, προκηρύσσεται θέση Project Manager ο/η οποίος/α θα έχει την ευθύνη για την τη πλήρη και ορθή υλοποίηση του προγράμματος σύμφωνα με όσα ορίζοντα στην σχετική συμφωνία χρηματοδότησης. Καθήκοντα: Είναι υπεύθυνος για διαχείριση του προγράμματος και των δράσεων, ελέγχει και σημειώνει την πρόοδό του […]

Θέση Εργασίας | Εκπαιδευτής σε Digital Media | Υποβολή μέχρι: 30/11/2019 | Αθήνα

Περιγραφή θέσης εργασίας: Στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκού προγράμματος του οποίου συντονιστής φορέας είναι το Δίκτυο, προκηρύσσονται δυο (2) θέσεις Εκπαιδευτή σε Digital Media. Ο Εκπαιδευτής έχει την ευθύνη του φυσικού αντικειμένου του προγράμματος που είναι ο ψηφιακός γραμματισμός των νέων στα μέσα επικοινωνίας (digital media literacy). Σκοπός της προκηρυσσόμενης θέσης είναι η δημιουργία μεθοδολογίας εκπαίδευσης […]

Θέση Εργασίας | Οικονομικός Διαχειριστής | Υποβολή μέχρι: 30/11/2019 | Αθήνα

Περιγραφή θέσης εργασίας: Στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκού προγράμματος του οποίου συντονιστής φορέας είναι το Δίκτυο, προκηρύσσεται θέση εργασίας Οικονομικού Διαχειριστή, ορισμένου χρόνου, που θα αναλάβει την παρακολούθηση της πορείας του προϋπολογισμού του προγράμματος και θα έχει την ευθύνη της τήρησης όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών οικονομικής διοίκησης, όπως αυτές προβλέπονται από το πρόγραμμα. Κύριες Αρμοδιότητες: Κατάρτιση […]