Ημέρα: 5 Απριλίου 2021

Διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο: «Διαπολιτισμικός διάλογος με αφορμή έννοιες του περιβάλλοντος αξιοποιώντας το “Αλφαβητάρι της ζωής”»

H Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, δια των υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, οργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο: «Διαπολιτισμικός διάλογος με αφορμή έννοιες του περιβάλλοντος: μια πολιτιστική και περιβαλλοντική προσέγγιση στην τάξη, αξιοποιώντας το “Αλφαβητάρι της ζωής”» Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, μέσω της […]

Εξ αποστάσεως βιωματικό εργαστήριο «Η διαπολιτισμικότητα ως δεξιότητα ζωής στο δημοκρατικό σχολείο»

H Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας (δια των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων), σε συνεργασία με το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, οργανώνει βιωματικό εργαστήριο εξ αποστάσεως, την Πέμπτη 8 Απριλίου 2021, και ώρες 18:00-20:30, με τίτλο: «Η διαπολιτισμικότητα ως δεξιότητα ζωής στο δημοκρατικό σχολείο» Στο εργαστήριο θα συνδεθεί η πραγματικότητα της εκπαιδευτικής πράξης […]