Εφηβικό Δίκτυο

_______________Logo_05

Το Εφηβικό Δίκτυο είναι ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε εφήβους και νέους (13-20 ετών). Στόχος του Δικτύου είναι να προσφέρει στους εφήβους και τους νέους έναν διαπολιτισμικό χώρο και μαζί εκεί ένα πλήρες φάσμα πολιτιστικών και ψυχοκοινωνικών υποστηρικτικών δραστηριοτήτων, καλλιεργώντας το έδαφος της σταδιακής ανάληψης πρωτοβουλιών εκ μέρους τους.

Το Εφηβικό Δίκτυο είναι ανοικτό σε όλους τους παραπάνω χωρίς διακρίσεις, με ιδιαίτερη πρόβλεψη για εκείνους που βρίσκονται σε κίνδυνο περιθωριοποίησης και αποκλεισμού, στους ασυνόδευτους ανήλικους αιτούντες άσυλο, στους πρόσφυγες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και τον θεσμό του μέντορα-befriender, ο οποίος δίνει την ευκαιρία οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ανάπτυξης δεξιοτήτων, ομαδικών και ατομικών δεσμών φιλίας και υποστήριξης, επιμόρφωσης, επαγγελματικού προσανατολισμού και κοινωνικοποίησης μέσα σε ένα ευνοϊκό και ασφαλές περιβάλλον. Εξειδικευμένη ομάδα επαγγελματιών και στηρίζουν καθημερινά τη λειτουργία του Εφηβικού Δικτύου, η οποία συνίσταται στη συμμετοχή σε Δημιουργικές Ομάδες, την ανάληψη συλλογικών πρωτοβουλιών κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, τη στήριξη για τη συνέχιση των σπουδών, την ενημέρωση, τη διάδραση και επικοινωνία με άλλες ομάδες εφήβων.

Συγκεκριμένα, ο χώρος του Εφηβικού Δικτύου περιλαμβάνει δανειστική εφηβική βιβλιοθήκη και εκεί πραγματοποιούνται καλλιτεχνικά εργαστήρια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπως: θέατρο, ζωγραφική, κεραμική, urbanprojects, υπαίθριες δραστηριότητες και αθλήματα, καθώς και εκμάθηση γλωσσών, μαθησιακή στήριξη και επαγγελματικός προσανατολισμός. Επίσης περιλαμβάνει ψυχοκοινωνική στήριξη και στήριξη για τη συνέχιση των σπουδών. Επιπλέον πραγματοποιούνται συνεργασίες με καλλιτέχνες και εκπαιδευτικούς για τον ad-hoc σχεδιασμό εκπαιδευτικών/πολιτιστικών/οικολογικών προγραμμάτων (επισκέψεις και εξωτερικές δραστηριότητες) με βάση το ενδιαφέρον των εφήβων.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

stavros-niarxos-logo